پلان اقتصادی
 • 2 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 2 هسته 2000 مگاهرتز توان پردازشی

  پردازنده

 • 60 گیگابایت hdd

  هارد

 • 1 گیگابیت اشتراکی

  پورت

 • نامحدود

  ترافیک

 • 1 عدد

  آیپی اختصاصی

 • آمریکا،انگلیس،هلند،آلمان

  لوکیشن

پلان پایه
 • 3 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 3 هسته 2500 مگاهرتز توان پردازشی

  پردازنده

 • 70 گیگابایت hdd

  هارد

 • 1 گیگابیت اشتراکی

  پورت

 • نامحدود

  ترافیک

 • 1 عدد

  آیپی اختصاصی

 • آمریکا،انگلیس،هلند،آلمان

  لوکیشن

پلان ویژه
 • 4 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 3 هسته 3000 مگاهرتز توان پردازشی

  پردازنده

 • 80 گیگابایت hdd

  هارد

 • 1 گیگابیت اشتراکی

  پورت

 • نامحدود

  ترافیک

 • 1 عدد

  آیپی اختصاصی

 • آمریکا،انگلیس،هلند،آلمان

  لوکیشن

پلان حرفه ای
 • 6 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 5 هسته با 5000 مگاهرتز توان پردازشی

  پردازنده

 • 100 گیگابایت hdd

  هارد

 • 1 گیگابیت اشتراکی

  پورت

 • نامحدود

  ترافیک

 • 1 عدد

  آیپی اختصاصی

 • آمریکا،انگلیس،هلند،آلمان

  لوکیشن

پلان سفارشی
 • 8 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 6 هسته با 6000 مگاهرتز توان پردازشی

  پردازنده

 • 120 گیگابایت hdd

  هارد

 • 1 گیگابیت اشتراکی

  پورت

 • نامحدود

  ترافیک

 • 1 عدد

  آیپی اختصاصی

 • آمریکا،انگلیس،هلند،آلمان

  لوکیشن