ربات تبلیغاتی مدلاین TFTabchi

Starting from
35,000 تومان
Monthly + 5,000 Setup Fee

فروارد و ارسال همگانی

مالکیت کامل ربات و قابلیت افزودن ادمین

هوش مصنوعی (چت خودکار در گروه)

جوین خودکار به گروه ها

فعالسازی و غیر فعالسازی تغییر بیو خودکار

فعالسازی و غیر فعالسازی چت اتوماتیک

فعالسازی و غیر فعالسازی ارسال خودکار بنر

فعالسازی و غیر فعالسازی ارسال بنر در خصوصی

زبان فارسی و انگلیسی


ربات عضو گیر

Starting from
15,000 تومان
Monthly + 5,000 Setup Fee

مالکیت کامل ربات همراه با افزودن ادمین

عضوگیر اتوماتیک گروه

ارسال لینک دعوت به اکانت های تلگرامی

نمایش آمار کامل اکانت

ران شدن روی اکانت تلگرام

زبان فارسی و انگلیسی


Included With Every Plan

  • کد نویسی بهینه و اختصاصی
  • امکانات و دسترسی کامل
  • مالکیت کامل بدون برندینگ
  • همراه با لایسنس اختصاصی