پلان 5 گیگابایت

شروع از
40,000 تومان
ماهانه

فضای ریسلر 5 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 10 گیگابایت

شروع از
60,000 تومان
ماهانه

فضای ریسلر 10 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 20 گیگابایت

شروع از
100,000 تومان
ماهانه

فضای ریسلر 20 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 30 گیگابایت

شروع از
140,000 تومان
ماهانه

فضای ریسلر 30 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 50 گیگابایت

شروع از
200,000 تومان
ماهانه

فضای ریسلر 50 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه