ریسلر (مدیریت شده)

ریسلر مدیریت شده تل فایر با منابع کاملا اختصاصی همراه با دسترسی LVE تعیین منابع برای کاربران

پلان 5 گیگابایت
30,000 تومان ماهانه

فضای ریسلر 5 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 10 گیگابایت
50,000 تومان ماهانه

فضای ریسلر 10 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 20 گیگابایت
90,000 تومان ماهانه

فضای ریسلر 20 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 30 گیگابایت
120,000 تومان ماهانه

فضای ریسلر 30 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه


پلان 50 گیگابایت
180,000 تومان ماهانه

فضای ریسلر 50 گیگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد اکانت مجاز نامحدود


قابلیت ارتقا منابع


ساپورت مدلاین و کتابخانه های دیگر


همراه با دسترسی LVE


بکاپ گیری خودکار شنبه دوشنبه چهارشنبه