پلان 500 مگابایت

16,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 500 مگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2000 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 1 گیگابایت

19,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 2 گیگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2200 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 2 گیگابایت

22,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 2 گیگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2400 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 3 گیگابایت

26,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 3 گیگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2600 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 4 گیگابایت

30,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 4 گیگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2800 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 5 گیگابایت

34,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 5 گیگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 3000 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 10 گیگابایت

42,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 10 گیگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 3200 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 20 گیگابایت

58,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 20 گیگابایت


رم اختصاصی 2 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 3400 مگاهرتز


درخواست همزمان 200 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


مناسب برای مدلاین


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود