هاست اشتراکی

هاست اشتراکی تل فایر مناسب برای کسب و کار های کوچک و پروژه های دانشجویی

پلان 500 مگابایت
10,000 تومان ماهانه

فضای هاست 500 مگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 1 گیگابایت
14,000 تومان ماهانه

فضای هاست 1 گیگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 2 گیگابایت
18,000 تومان ماهانه

فضای هاست 2 گیگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 3 گیگابایت
22,000 تومان ماهانه

فضای هاست 3 گیگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 4 گیگابایت
26,000 تومان ماهانه

فضای هاست 4 گیگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 5 گیگابایت
30,000 تومان ماهانه

فضای هاست 5 گیگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 10 گیگابایت
38,000 تومان ماهانه

فضای هاست 10 گیگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 20 گیگابایت
48,000 تومان ماهانه

فضای هاست 20 گیگابایت


رم اشتراکی 1 گیگابایت


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود