پلان 500 مگابایت

13,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 500 مگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 1200 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 1 گیگابایت

16,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 1 گیگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 1400 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 2 گیگابایت

19,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 2 گیگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 1600 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 3 گیگابایت

22,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 3 گیگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 1800 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 4 گیگابایت

26,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 4 گیگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2000 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 5 گیگابایت

30,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 5 گیگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2200 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 10 گیگابایت

38,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 10 گیگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2400 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


پلان 20 گیگابایت

48,000 تومان
ماهانه

فضای هاست 20 گیگابایت


رم اختصاصی 1 گیگابایت


پردازنده اختصاصی 2600 مگاهرتز


درخواست همزمان 100 عدد


بکاپ گیری خودکار شنبه، دوشنبه، چهارشنبه


نوع هارد SSD NVme


پهنای باند نامحدود


ssl رایگان دارد


دیتابیس نامحدود


اکانت ftp نامحدود


شامل همه پلن ها

  • هاست استاندارد، میزبانی استاندارد، میزبانی ارزان،هاست ارزان،هاست مناسب