میزبانی 0.5 گیگابایت
 • 512 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگابایت

  رم اشتراکی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 2 عدد

  ادان دامین

 • دارد

  پشتیبانی از وردپرس

میزبانی 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگابایت

  رم اشتراکی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 2 عدد

  ادان دامین

 • دارد

  پشتیبانی از وردپرس

میزبانی 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگابایت

  رم اشتراکی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 2 عدد

  ادان دامین

 • دارد

  پشتیبانی از وردپرس

میزبانی 3 گیگابایت
 • 3072 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگابایت

  رم اشتراکی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 2 عدد

  ادان دامین

 • دارد

  پشتیبانی از وردپرس

میزبانی 4 گیگابایت
 • 4096 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگابایت

  رم اشتراکی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 2 عدد

  ادان دامین

 • دارد

  پشتیبانی از وردپرس

میزبانی 5 گیگابایت
 • 5120 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگابایت

  رم اشتراکی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 2 عدد

  ادان دامین

 • دارد

  پشتیبانی از وردپرس

میزبانی 10 گیگابایت
 • 10240 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگابایت

  رم اشتراکی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 2 عدد

  ادان دامین

 • دارد

  پشتیبانی از وردپرس